Hỏi về việc bổ sung tên giao dịch bằng tiếng anh và tên viết tắt của chi nhánh?

Tôi muốn bổ sung tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của chi nhánh công ty. Xin hướng dẫn thủ tục? (Chị Lê Thị Hoàng Yến - Hà Đông - Hà Nội).
 |  Xem: 1.508  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 05/03/2009 - 14:05  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Căn cứ Ðiều 37 Luật Doanh nghiệp thì: Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh phải mang tên của doanh nghiệp, kèm theo phần bổ sung tương ứng xác định chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh đó.

Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Doanh nghiệp không có quy định tên chi nhánh có tên tiếng anh và tên viết tắt. Vì vậy, nhu cầu của bạn tạm thời chưa thực hiện được.
Ngày gửi: 05/03/2009 - 14:06
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(14 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo