Đối tượng phải đóng BHXH bắt buộc?

Công ty chúng tôi có giờ làm việc chuẩn: 48giờ/tuần.
Nhưng có nhiều bác sĩ làm việc bán thời gian: tổng thời gian làm <48giờ/tuần
Chúng tôi ký hợp đồng lao động: loại không xác định thời hạn và 1 năm.

Vậy với những lao động này ,
- trường hợp họ chưa đóng BHXH ở nơi nào khác (do còn đi học sau đại học....), chúng tôi có phải đóng BHXH bắt buộc không.
- Trường hợp những người này đã đóng BHXH ở nơi khác, thì chúng tôi không phải đóng BHXH bắt buộc cho người lao động và trả 30% phụ cấp gồm BHXH-BHYT,phép năm bao gồm trong lương trả hàng háng để người lao động tự lo liệu. Như vậy có đúng không?
 |  Xem: 2.690  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 05/03/2009 - 15:53  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên (pháp luật BHXH không phân biệt là hợp đồng toàn thời gian hay bán thời gian) nếu mức lương hưởng không thấp hơn tiền lương tối thiểu do nhà nước quy định, đều thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc. Nếu người lao động đã tham gia BHXH tại nơi khác, đơn vị bạn phải trả vào lương cho họ phần nghĩa vụ BHXH, BHYT của đơn vị. Mẫu giấy xác nhận có tại phần Biểu mẫu/ biểu mẫu thu tại trang web http://www.bhxhhcm.org.vn
Ngày gửi: 05/03/2009 - 15:55
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(5 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo