Việc kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân được quy định như thế nào?

Việc kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân được quy định như thế nào?
 |  Xem: 1.990  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 16/04/2009 - 20:15  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo Thông tư số 81/2004/TT-BTC, ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP, ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì việc kê khai, nộp thuế được thực hiện như sau:

Nơi kê khai, nộp thuế:

+ Cơ quan chi trả thu nhập có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc cơ quan thuế cấp nào quản lý thì kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế đó.

+ Cơ quan chi trả thu nhập không có hoạt động sản xuất kinh doanh thì thực hiện kê khai, nộp thuế tại Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trường hợp cơ quan chi trả thu nhập đóng tại địa bàn cấp huyện, thị xã thì kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế nơi đóng trụ sở.

+ Cá nhân đăng ký thuế tại cơ quan thuế thì kê khai, nộp thuế tại Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thời hạn nộp tờ khai và nộp tiền vào NSNN:

Chậm nhất là ngày 10 phải nộp tờ khai và nộp thuế vào ngân sách nhà nước chậm nhất vào ngày 25 của tháng tiếp theo tháng phát sinh thu nhập.

Xác định ngày nộp thuế thu nhập:

+ Đối với trường hợp nộp thuế bằng chuyển khoản qua ngân hàng thì ngày nộp thuế là ngày Ngân hàng, tổ chức tín dụng ký xác nhận trên giấy nộp tiền.

+ Trường hợp nộp thuế bằng tiền mặt thì ngày nộp thuế là ngày kho bạc Nhà nước nhận tiền thuế hoặc ngày cơ quan thuế cấp biên lai.

Biểu mẫu kê khai:

Đối với cơ quan chi trả thu nhập:

+ Mẫu số 03a/TNTX: kê khai về thuế khấu trừ theo biểu luỹ tiến.

+ Mẫu số 03b/TNTX: kê khai về thuế khấu trừ 10%.

+ Mẫu số 05/TNTX: kê khai thuế đối với người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam.

+ Mẫu 06/TNKTX: kê khai thu nhập không thường xuyên.

Đối với cá nhân nộp thuế trực tiếp tại cơ quan thuế: sử dụng mẫu số 04/TNTX
Ngày gửi: 16/04/2009 - 20:20
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(15 lượt cảm ơn)
Quảng cáo