Quy định về lương tháng 13?

Tôi là nhân viên văn phòng một công ty cổ phần. Do không đồng ý với mức lương hiện tại, tôi đã gửi đơn xin thôi việc kể từ ngày 9-1-2009. Theo thông lệ của công ty thì đến cuối tháng 12 sẽ phát lương tháng 13 đối với những nhân viên làm việc từ một năm trở lên.

Bản thân tôi cũng đã làm hơn một năm tại đơn vị này. Xin hỏi theo luật tôi có được phát lương tháng 13 không?
 |  Xem: 24.647  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 06/05/2009 - 12:57  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31-12-2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương thì việc thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp theo Điều 64 của Bộ luật lao động đã sửa đổi, bổ sung được quy định như sau:

“1. Đối với doanh nghiệp nhà nước, căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hăng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động, doanh nghiệp trích lập quỹ khen thưởng từ lợi nhuận sau thuế để thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp. Mức trích lập quỹ khen thưởng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Đối với doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác, căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hăng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động, người sử dụng lao động thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp trên cơ sở hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể mà hai bên đã thỏa thuận

3. Các doanh nghiệp có trách nhiệm ban hành quy chế thưởng để thực hiện đối với người lao động sau khi tham khảo ý kiến ban chấp hành công đoàn cơ sở. Quy chế thưởng phải được công bố công khai trong doanh nghiệp”.

Theo quy định nêu trên thì việc thưởng tháng lương thứ 13 của bạn sẽ do thỏa thuận dựa trên cơ sở hợp đồng lao động của bạn với công ty cũng như thỏa ước lao động tập thể của công ty và quy chế thưởng này được công bố công khai trong công ty của bạn.

Do đó, bạn có thể tham khảo quy chế thưởng, thỏa ước lao động của công ty xem bạn có được công ty thưởng tháng lương thứ 13 hay không.
Ngày gửi: 06/05/2009 - 12:58
Trích dẫn:
Từ bài viết của connanbh
Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31-12-2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương thì việc thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp theo Điều 64 của Bộ luật lao động đã sửa đổi, bổ sung được quy định như sau:

“1. Đối với doanh nghiệp nhà nước, căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hăng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động, doanh nghiệp trích lập quỹ khen thưởng từ lợi nhuận sau thuế để thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp. Mức trích lập quỹ khen thưởng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Đối với doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác, căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hăng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động, người sử dụng lao động thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp trên cơ sở hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể mà hai bên đã thỏa thuận

3. Các doanh nghiệp có trách nhiệm ban hành quy chế thưởng để thực hiện đối với người lao động sau khi tham khảo ý kiến ban chấp hành công đoàn cơ sở. Quy chế thưởng phải được công bố công khai trong doanh nghiệp”.

Theo quy định nêu trên thì việc thưởng tháng lương thứ 13 của bạn sẽ do thỏa thuận dựa trên cơ sở hợp đồng lao động của bạn với công ty cũng như thỏa ước lao động tập thể của công ty và quy chế thưởng này được công bố công khai trong công ty của bạn.

Do đó, bạn có thể tham khảo quy chế thưởng, thỏa ước lao động của công ty xem bạn có được công ty thưởng tháng lương thứ 13 hay không.
Ngày gửi: 14/01/2010 - 09:36
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo