Ký nhiều HĐLĐ dưới 3 tháng, có vi phạm luật?

Tôi vào làm việc tại bưu điện Ninh Thuận từ năm 2003 cho đến nay là 5 năm (làm liên tục không nghỉ). Từ khi mới vào làm cho đến thời điểm này, lãnh đạo bưu điện vẫn áp dụng dạng hợp đồng lao động (HĐLĐ) dưới 3 tháng, không có chế độ nghỉ phép, không có bảo hiểm các loại, lương thực lãnh là 780.000 đồng. Lãnh đạo bưu điện làm vậy có đúng với qui định của nhà nước không?
 |  Xem: 8.856  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 06/05/2009 - 14:45  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn ký HĐLĐ với bưu điện với thời hạn dưới 3 tháng, do đó HĐLĐ của bạn là loại hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng được quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 27 Bộ luật Lao động.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 của Bộ luật Lao động thì khi HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, hai bên phải ký kết HĐLĐ mới; nếu không ký kết HĐLĐ mới, hợp đồng đã giao kết trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn. Trường hợp hai bên ký kết HĐLĐ mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm một thời hạn, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn.

Mặt khác, tại Khoản 3 Điều 27 Bộ luật Lao động có khẳng định rằng không được giao kết HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định mà thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Như vậy bưu điện đã thực hiện không đúng quy định của pháp luật và HĐLĐ của bạn đã chuyển thành HĐLĐ không xác định thời hạn. Đồng thời bạn còn được hưởng quyền lợi theo quy định của pháp luật lao động như mọi người lao động như: được nghỉ phép hàng năm, được nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương, được đóng BHXH…

Để bảo vệ quyền lợi, bạn có thể gửi đơn đến lãnh đạo bưu điện, ban chấp hành công đoàn cơ sở, hội đồng hòa giải lao động cơ sở hoặc hòa giải viên lao động, tòa án nhân dân để yêu cầu bưu điện thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Ngày gửi: 06/05/2009 - 14:46
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(13 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo