Làm 24 giờ, sau đó nghỉ 24 giờ có trái luật?

Ban quản lý (BQL) chợ Liên Nghĩa của chúng tôi trực thuộc UBND huyện Đức Trọng, là đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ tài chính một phần theo Nghị định 43/CP của chính phủ.

Công việc đặc thù của chúng tôi là trực bảo vệ chợ một ngày một đêm, nghỉ một ngày một đêm (làm 15 ngày đêm, nghỉ 15 ngày đêm/tháng), như vậy có sai với luật lao động không?

Ngoài chế độ lương ngạch bậc được hưởng theo quy định, khi trực đêm, làm thêm giờ, nhân viên được hưởng mức khoán là 60.000đồng/đêm cho tất cả các ngày trong năm (mức khoán kể cả các ngày chủ nhật, lễ, tết) không tính tiền thêm giờ ban ngày và ban đêm (khoán gọn), có sai với luật lao động không?
 |  Xem: 422  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 06/05/2009 - 15:08  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo Điều 68 Bộ luật Lao động (BLLĐ): “Thời giờ làm việc không quá 8 giờ trong một ngày hoặc 48 giờ trong một tuần”; Điều 69 BLLĐ: “Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận làm thêm giờ, nhưng không quá 4 giờ trong một ngày, 200 giờ trong một năm”. Do đó việc BQL chợ bố trí một ca làm việc của bạn liên tục 24 giờ sau đó được nghỉ 24 giờ là trái với quy định Điều 68, 69 BLLĐ.

Về câu hỏi thứ hai của bạn, theo Điều 70 BLLĐ: “Thời giờ làm việc ban đêm tính từ 22 giờ đến 6 giờ hoặc từ 21 giờ đến 5 giờ, tùy theo vùng khí hậu do chính phủ quy định”; khoản 2 Điều 61 BLLĐ: “Người lao động làm việc vào ban đêm quy định tại Điều 70 BLLĐ thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày”.

Ngoài ra khoản 1 Điều 61 BLLĐ còn quy định: “Người lao động làm thêm giờ được trả lương theo tiền lương của công việc đang làm như sau:

+ Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
+ Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%;
+ Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%;
+ Nếu làm thêm giờ vào ban đêm thì còn được trả thêm ít nhất bằng 30% ít nhất bằng 30%”.

Chiếu theo quy định pháp luật, việc BQL chợ luôn khoán gọn mỗi đêm trực và chỉ trả thêm cho bạn 60.000đ kể cả ngày thường, chủ nhật, lễ tết là trái với quy định của pháp luật lao động.
Ngày gửi: 06/05/2009 - 15:10
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(5 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(14 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo