Nghỉ lễ, tính lương cơ bản hay lương thực tế?

Chúng tôi đang làm việc tại một công ty ở quận Tân Bình. Công ty cho nhân viên 12 ngày phép. Bình thường, làm việc hàng ngày chúng tôi được hưởng lương thực tế (lương thỏa thuận hai bên), nhưng khi nghỉ phép đều bị tính lương cơ bản (khoảng 500.000/tháng, do công ty tự đưa ra).

Khi nhân viên nghỉ bệnh một ngày thì xem như là không lương. Nếu nhân viên không nghỉ phép, cuối năm cũng không được hưởng tiền nghỉ phép đó. Vừa qua được nghỉ lễ ngày giỗ tổ và ngày lễ 30-4, công ty cũng áp dụng mức trả lương như vậy (nghỉ hai ngày lễ là trả lương cơ bản).

Xin hỏi theo Luật lao động, công ty có quyền trả lương như vậy không? Nếu có khiếu nại, chúng tôi phải trông chờ vào ai (bởi công đoàn chúng tôi xem như không có)?
 |  Xem: 7.422  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 06/05/2009 - 15:15  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo qui định tại điều 73 Bộ luật lao động, người lao động (NLĐ) được nghỉ việc, hưởng nguyên lương vào những ngày lễ sau đây: Tết dương lịch (1-1 dương lịch), Tết âm lịch (1 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm âm lịch), ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch), ngày chiến thắng (30-4 dương lịch), ngày Quốc tế lao động (1-5 dương lịch), ngày Quốc khánh (2-9 dương lịch).

Thêm vào đó, NLĐ có 12 tháng làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm hưởng nguyên lương 12-16 ngày tùy vào điều kiện công việc.

Theo qui định tại khoản 3 điều 76 Bộ luật lao động, NLĐ do thôi việc hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được trả lương những ngày chưa nghỉ.

Theo qui định tại khoản 1 điều 14 nghị định 114/2002/NÐ-CP ngày 31-12-2002 qui định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương, tiền lương trả cho NLĐ nghỉ hàng năm, nghỉ ngày lễ, nghỉ về việc riêng có hưởng lương được tính theo lương thời gian, bằng tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phục cấp chức vụ (nếu có) chia cho số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp, cơ quan lựa chọn nhưng tối đa không quá 26 ngày được nghỉ theo qui định.

Như vậy việc công ty bạn trả lương như đã nêu là chưa phù hợp với qui định của pháp luật lao động.

Để đảm bảo quyền lợi của mình, tập thể NLĐ có thể gửi đơn lên hội đồng hòa giải cơ sở (nếu công ty bạn có công đoàn, có hội đồng hòa giải cơ sở) hoặc cơ quan quản lý lao động cấp huyện để yêu cầu giải quyết. Nếu hội đồng hòa giải cơ sở hoặc cơ quan quản lý lao động cấp huyện (do hòa giải viên lao động tiến hành) hòa giải không thành thì tập thể NLĐ có thể nộp đơn lên chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết của chủ tịch UBND cấp huyện thì tập thể NLĐ có quyền khởi kiện ra Tòa án nhân dân hoặc tiến hành các thủ tục để đình công theo qui định của pháp luật.
Ngày gửi: 06/05/2009 - 15:16
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(22 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo