Nghỉ không lương, có được đóng BHXH?

Đơn vị tôi là công ty cổ phần có 51% số vốn góp của nhà nước. Hiện có một trường hợp người lao động có thâm niên công tác hơn 20 năm xin nghỉ không lương 2 tháng, vậy người lao động này có được doanh nghiệp đóng tiền BHXH, BHYT trong thời gian 2 tháng nghỉ không?
 |  Xem: 4.731  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 06/05/2009 - 15:57  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy định tại Điều 5 và Điều 92 Luật BHXH thì mức đóng BHXH bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương, tiền công của người lao động. Hàng tháng, người sử dụng lao động trích đóng BHXH trên quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Trường hợp người lao động xin nghỉ không lương 2 tháng thì 2 tháng này họ không có tên trong quỹ lương đóng BHXH của công ty, do đó công ty không phải đóng BHXH, BHYT cho họ trong thời gian này.
Ngày gửi: 06/05/2009 - 15:58
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(24 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo