Các chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành?

XIn cho em biết về các chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành?
 |  Xem: 3.822  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 11/05/2009 - 08:38  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm các chế độ sau đây:
a) ốm đau;
b) Thai sản;
c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
d) Hưu trí;
đ) Tử tuất.

2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm các chế độ sau đây:
a) Hưu trí;
b) Tử tuất.

3. Bảo hiểm thất nghiệp bao gồm các chế độ sau đây:
a) Trợ cấp thất nghiệp;
b) Hỗ trợ học nghề;
c) Hỗ trợ tìm việc làm.
Ngày gửi: 11/05/2009 - 08:39

Các chế độ BHXH hiện nay là: Chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp,hưu trí, tử tuất. Từ năm 2009 còn có bảo hiểm thất nghiệp

Ngày gửi: 22/12/2010 - 14:31
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Cho vay tín chấp
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(5 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo