Hỏi về chính sách thuế mới?

Theo chúng tôi mới biết thì chế độ 1 cửa được áp dụng từ ngày 01/07/2007. Nhưng thông tin còn hạn chế nên chúng tôi không nắm bắt được kịp thời. Cơ quan thuế nơi doanh nghiệp chúng tôi đóng cũng không thông báo về chính sách thuế mới và chế độ 1 cửa.
Mọi năm chúng tôi làm tờ khai thuế TNDN tạm tính theo năm. Nhưng bắt đầu từ năm 2008 thì Chi cục thuế yêu cầu làm theo quý. Chúng tôi đã nộp tờ khai cho cán bộ của phòng quản lý doanh nghiệp (họ trực tiếp bảo chúng tôi nộp cho họ). Một thời gian sau phòng thanh tra yêu cầu chúng tôi lên giải trình. Phạt chúng tôi vì tờ khai không có ngày tháng đến, coi như chưa nộp tờ khai. Chúng tôi có giải thích là chưa được biết về chế độ 1 cửa, và cũng là do cán bộ phòng quản lý doanh nghiệp yêu cầu nộp trực tiếp cho họ. Phòng thanh tra có trả lời rằng chính sách thuế mới các doanh nghiệp phải tự tìm hiểu, thuế không chịu trách nhiệm. Xin được hỏi Chi cục thuế không thông báo cho chúng tôi chính sách thuế mới như vậy có đúng không? Tôi xin chân thành cảm ơn
 |  Xem: 837  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 27/05/2009 - 08:11  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Thực hiện Luật quản lý thuế: Để đáp ứng yêu cầu thực hiện luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/ 2007, Cục thuế Đồng Nai đã tổ chức các lớp triển khai hướng dẫn thực hiện Luật quản lý thuế, Nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế cho các doanh nghiệp vào các ngày 10, 11, 13 tháng 7 năm 2007. Tiếp theo Cục thuế tỉnh Đồng Nai là các chi cục thuế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng tổ chức các lớp triển khai hướng dẫn cho việc thi hành Luật quản lý thuế, Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế cho các đối tượng nộp thuế. Không riêng việc triển khai hướng dẫn cho việc thi hành Luật quản lý thuế, công tác hướng dẫn triển khai chính sách thuế được Cục thuế tiến hành mỗi khi có thay đổi. Tới đây để hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân, sửa đổi bổ sung thuế GTGT, thuế TNDN Cục thuế phối hợp với Hội tư vấn thuế Việt Nam tổ chức các lớp triển khai vào các ngày 22, 23, 24, 25 tháng 9 năm 2008. Bên cạnh việc tuyên truyền, hướng trực tiếp thông qua các lớp trên còn có việc phổ biến còn được thực hiện thông qua việc phát hành các sách về pháp luật thuế. Bên cạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn Cục thuế, Chi cục thuế còn tổ chức các hội nghị đối thoại để ghi nhận các thông tin, giải đáp các vướng mắc của đối tượng nộp thuế; ở Cục thuế có phòng Tuyên truyền hỗ trợ, Chi cục thuế có tổ chức tuyên truyền hỗ trợ để hỗ trợ đối tượng nộp thuế tìm hiểu hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật về thuế. Qua các công việc trên không thể nói cơ quan thuế không báo chính sách thuế mới cho đối tượng nộp thuế
Ngày gửi: 27/05/2009 - 08:12
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Cho vay tín chấp
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo