Thời gian khám thai có được hưởng BHXH?

Theo quy định, người nữ lao động đang mang thai được nghỉ để đi khám thai năm lần. Năm ngày nghỉ này có được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội không? Nếu trong trường hợp người lao động nữ sau khi sinh mà sức khoẻ còn yếu thì được hưởng chế độ phục hồi sức khoẻ sau khi sinh như thế nào?
 |  Xem: 11.743  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 27/05/2009 - 15:02  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Điều 29 Luật Bảo hiểm Xã hội quy định: Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai năm lần, mỗi lần một ngày, trường hợp ở xa cơ sở y tế hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ hai ngày cho mỗi lần khám thai. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Như vậy, thời gian này bạn vẫn được hưởng bảo hiểm xã hội, bạn nộp giấy nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội do bệnh viện cấp hoặc sổ, phiếu khám thai tại nơi làm việc để nhận trợ cấp thai sản.

Điều 37 Luật Bảo hiểm Xã hội quy định: Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ năm ngày đến mười ngày trong một năm. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình, bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ về hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm Xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc để biết thêm.
Ngày gửi: 27/05/2009 - 15:11
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Cho vay tín chấp
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo