Hỏi về thủ tục xin cấp sổ bảo hiểm xã hội?

Cho mình hỏi về các bước xin cấp sổ bảo hiểm y tế.
Điều kiện để được cấp sổ bảo hiểm y tế?
Thanks.
 |  Xem: 15.219  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 24/06/2009 - 23:10  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn tham khảo thêm ở QĐ 555-2009 nhé. Cụ thể là:
1. Hồ sơ và thủ tục cấp sổ BHXH.
1.1. Đối với người tham gia BHXH, BHTN bắt buộc.
1.1.1. Đối với người tham gia BHXH và BHTN lần đầu, hồ sơ gồm:
- 03 Tờ khai theo mẫu số 01-TBH.
- 01 Danh sách lao động tham gia BHXH, BHTN theo mẫu số 02a-TBH.
- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động đối với người sử dụng lao động.
- Quyết định tuyển dụng hoặc quyết định về tiền lương hoặc hợp đồng lao động và 01 bản sao giấy khai sinh của người lao động.
- Hợp đồng lao động đối với người sử dụng lao động là cá nhân thuê mướn, sử dụng lao động.
1.1.2. Đối với người đã có quá trình đóng BHXH, BHTN nhưng chưa được cấp sổ BHXH, hồ sơ gồm:
- Hồ sơ quy định tại Điểm 1.1.1 nêu trên; kèm theo 01 danh sách đề nghị cấp sổ BHXH theo mẫu số 04/SBH;
- Người lao động làm việc thuộc khu vực Nhà nước, nghỉ chờ việc từ 01/11/1987 đến trước ngày 01/01/1995 do doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức không sắp xếp, bố trí được việc làm, chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp BHXH một lần, tính đến 31/12/1994 vẫn còn tên trong danh sách lao động của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị (không bao gồm người bị kỷ luật buộc thôi việc hoặc tự ý bỏ việc, bị phạt tù giam trước ngày 01/01/1995, ra nước ngoài hoặc ở nước ngoài không hợp pháp), nếu chưa được cấp sổ BHXH thì hồ sơ đề nghị cấp sổ BHXH được quy định tại khoản 11 điểm 8 Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Người lao dộng học tập ở nước ngoài về nước, hồ sơ đề nghị cấp sổ BHXH được quy định tại điểm 1 và 2, mục IV Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 09/11/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
1.2. Đối với người tham gia BHXHTN, hồ sơ gồm:
- Tờ khai tham gia BHXHTN hướng dẫn tại công văn số 1564/BHXH-BT ngày 02/6/2008 của BHXH Việt Nam.
- 01 bản sao Giấy khai sinh.
Ngày gửi: 24/06/2009 - 23:12
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(11 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(5 lượt cảm ơn)
Quảng cáo