Bảo hiểm trách nhiệm dân sự?

Chào mọi người!
Mình mới học về môn Kinh tế bảo hiểm, có 2 câu hỏi như thế này mà mình chưa biết trả lời thế nào? có bạn nào biết trả lời giùm mình nhé.
1. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đói với người thứ 3? Người thứ ba là gì ?
2. So sánh bảo hiểm thương mại và bảo hiểm xã hội ?
Đó là hai câu mà mình chưa biết trả lời như thế nào? có bạn nào biết về lĩnh vực này trả lời cho mình với, mình đang cần, Thanks all!
 |  Xem: 7.346  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 24/06/2009 - 23:32  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

1.Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đói với người thứ 3

Là loại hình bảo hiểm có đối tượng bảo hiểm là trách nhiệm dân sự mà người được bảo hiểm phải thực hiện theo luật dân sự. Tổ chức bảo hiểm nhân danh người được bảo hiểm nhận trách nhiệm bồi thường cho người bị tổn thất. Người được bồi thường không phải là người được bảo hiểm, không phải là một trong hai bên hợp đồng bảo hiểm, mà là người thứ ba được ghi nhận trong hợp đồng bảo hiểm. Người được bảo hiểm trách nhiệm dân sự đáng lẽ phải được bồi thường tổn thất, nhưng được tổ chức bảo hiểm nhận trách nhiệm bồi thường thay, nên không phải bồi thường bất cứ tổn thất nào, mà chỉ bồi thường theo luật định hoặc theo phán quyết của toà án.
Ví dụ : Trong bảo hiểm bắt buộc TNDS của người kinh doanh vận tải hàng hóa dễ cháy, dễ nổ trên đường thủy nội địa thì người thứ ba là những người bị thiệt hại về thân thể, tài sản do phương tiện thủy nội địa gây ra, trừ những người sau: Chủ phương tiện, người lái phương tiện, hoa tiêu và thuyền viên của phương tiện ,hành khách

2.So sánh bảo hiểm thương mại và bảo hiểm xã hội

Bạn dựa vào tính chất của bảo hiểm sẽ thấy được điểm giống nhau.
Điểm khác nhau giữa chúng là:
- Mục đích, tính chất
Bảo hiểm thương mại được thực hiện bởi các doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích cung cấp cho xã hội một loại hàng hóa, dịch vụ “an tòan”, trên cơ sở đó, nhà bảo hiểm tìm kiếm một khoản lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm.
Bảo hiểm xã hội được thực hiện bởi cơ quan bảo hiểm xã hội - một tổ chức sự nghiệp của nhà nước nhằm chăm lo phúc lợi xã hội.
Nói cách khác, Mối quan hệ của Bảo hiểm thương mại nẩy sinh mang tính chất tự nguyện, còn Mối quan hệ của Bảo hiểm xã hội mang tính chất bắt buộc.
-Nội dung được bảo hiểm
Phạm vi của bảo hiểm thương mại rất rộng, không chỉ đảm bảo cho các rủi ro về con người như Bảo hiểm xã hội mà còn đảm bảo các rủi ro của các đối tượng khác như tài sản (công trình, nhà cửa, nhà xưởng, hàng hóa, phương tiện sản xuất kinh doanh và sinh họat) và trách nhiệm (trách nhiệm công cộng, trách nhiệm sản phẩm...)
- Mức phí tham gia, mức chi trả
Bảo hiểm thương mại có mức phí, mức chi trả bồi thường phụ thuộc vào thỏa thuận phù hợp theo nhu cầu (xuất phát từ giá trị tài sản được bảo hiểm, số tiền bảo hiểm lựa chọn, mức độ quan trọng của rủi ro,...) và khả năng của Người được bảo hiểm, thông thường nghĩa vụ và quyền lợi trên Hợp đồng bảo hiểm là tương xứng nhau. Ngược lại, phí bảo hiểm của Bảo hiểm xã hội được xác định theo thu nhập của người lao động (theo tỷ lệ phần trăm trên lương) chứ không theo tình trạng sức khỏe, tuổi thọ của họ.
- Thời gian tham gia
Mối quan hệ của Người được bảo hiểm và Người bảo hiểm trong Bảo hiểm thương mại là có thời hạn và thông thường là ngắn hạn (bảo hiểm phi nhân thọ). Ngược lại, mối quan hệ giữa Người lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội là dài hạn, trọn đời.
Ngày gửi: 24/06/2009 - 23:34
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(17 lượt cảm ơn)
Quảng cáo