Quyền hưởng bảo hiểm xã hội?

Xin cho biết quyền hưởng bảo hiểm xã hội của người lao động có thể bị đình chỉ, cắt giảm hoặc hủy bỏ không? Nếu có thì trong trường hợp nào?
 |  Xem: 1.207  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 29/06/2009 - 16:00  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh Xã hội: căn cứ Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP (26/1/1995) của Chính phủ, quyền hưởng bảo hiểm xã hội của người lao động bị đình chỉ trong thời gian bị tù giam. Sau thời gian bị tù giam người lao động được tiếp tục hưởng bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp toà án có kết luận bị oan thì người lao động được truy lĩnh tiền bảo hiểm xã hội trong thời gian bị đình chỉ.

Điều lệ bảo hiểm xã hội cũng quy định: quyền hưởng bảo hiểm xã hội có thể bị cắt giảm hoặc bị huỷ bỏ khi giả mạo hồ sơ để hưởng bảo hiểm xã hội; ra nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài không hợp pháp.

Ngoài việc bị cắt giảm hoặc huỷ bỏ quyền hưởng bảo hiểm xã hội thì người giả mạo hồ sơ còn phải bồi hoàn toàn bộ số tiền bảo hiểm xã hội đã hưởng và tuỳ theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ngày gửi: 29/06/2009 - 16:05
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(5 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo