Nghỉ chế độ 176 đã hết chế độ trọ cấp

chungak.nguyen@gmail.com  Mẹ tôi  nghỉ chế độ 176 đã hết đuoc trọ cấp tù lâu.Nay có nghị định mói nhung nguoi công tác đủ 15 năm đuoc làm chế độ trọ cấp. Mẹ tôi đuoc 14nam 6thang thì có đủ điều kiện để đuọc huong khong? Xin chan thanh cam on!

 |  Xem: 2.393  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 19/08/2010 - 16:15  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Chào bạn

Nếu Trong trường hợp mẹ bạn đã lãnh một lần thì không giải quyết nữa, trừ những người đã nghỉ theo chế độ 176, nhưng chưa nhận trơ cấp thôi việc hoặc BHXH một lần, thì được tổ chức cấp sổ bảo hiểm. Số năm làm việc của mẹ bạn như vậy vẫn đc bạn ạ.
Chào bạn.

 

Ngày gửi: 20/08/2010 - 10:59
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(5 lượt cảm ơn)
(11 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo