Mức lương tối thiểu của chủ tịch nước,thủ tướng ta la bao nhiêu có khoảng phụ cấp nào khác không

 |  Xem: 12.930  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 25/10/2008 - 11:59  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

hệ số luong cua chu tich nuoc 13 +-2 nhan với lương cơ bản là 540000/tháng.
Ngày gửi: 25/10/2008 - 12:19
Lời cảm ơn 3 điểm
Cảm ơn câu trả lời của trantuan02012906.
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(11 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo