Xin hỏi về chế độ chính sách thương binh với?

Toi la thuong binh loai 1/4 - thuong tat 32%, toi ve nghi che do mat suc, sau do toi lam don xin chuyen mat suc sang che do thuong tat thuong binh.
Ngay 19/05/2005 toi nhan duoc quyet dinh cua Ban bao hiem xa hoi tinh Ha Tay so 124-QD/BHXH ngay 19/05/2005 do ong Nguyen Van Ban - Pho giam doc ky co thoi gian cong tac quy doi la 22 nam 05 thang.
Vay toi xin hoi toi co duoc huong che do mat suc khong. Xin quy bao hoi giup toi. Toi xin tran trong cam on.
 |  Xem: 4.634  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 07/03/2009 - 21:11  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Căn cứ mục 8.2 của Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH, ngày 15/11/2007 cảu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng: Đối với những trường hợp đã giám định gộp tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật.

Công nhân viên chức có thời gian công tác thực tế dưới 20 năm và là thương binh được hưởng đồng thời cả hai chế độ trợ cấp nếu sau khi trừ tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật mà tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do ốm đau, bệnh tật còn từ 61% trở lên. Nếu sau khi trừ tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật mà tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do ốm đau, bệnh tật còn dưới 61% thì được chọn hưởng một trong hai chế độ trợ cấp: mất sức lao động hoặc thương tật.

Do vậy trường hợp của bạn đã giám định gộp tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do ốm đau, bệnh tật và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, thời gian tham gia công tác dưới 22 năm. Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do ốm đau, bệnh tật của bạn là 32%nên trường hợp của bạn chỉ được chọn hưởng một trong hai chế độ trợ cấp: mất sức lao động hoặc thương tật mà thôi.
Ngày gửi: 09/03/2009 - 17:22
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo