Các bệnh viện tại VN có nhận bảo hiểm y tế của nước ngoài không?

Có phải tại VN hiện có 2 hệ thống bệnh viện công và bệnh viện của tư nhân, nước ngoài đầu tư? Việt kiều về VN nếu khám bệnh ở bệnh viện công có cần có bảo hiểm y tế của VN không? Nếu khám ở bệnh viện tư thì sao? Các bệnh viện công, tư nhân và của nước ngoài tại VN có nhận bảo hiểm y tế của nước ngoài không?
 |  Xem: 1.373  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 14/03/2009 - 15:51  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

- Ở Việt Nam hiện có cả bệnh viện công và bệnh viện tư nhân và của nước ngoài.

- Bảo hiểm Y tế Việt Nam chỉ bán bảo hiểm cho người trong nước khám chữa bệnh tại các bệnh viện công. Nếu có bảo hiểm y tế của Việt Nam, khi khám chữa bệnh tại các bệnh viện công, người bệnh sẽ được bảo hiểm thanh toán một phần viện phí, thuốc men theo mức quy định. Rất tiếc hiện nay chưa có quy định nào về việc bán bảo hiểm y tế cho người Việt Nam ở nước ngoài.

- Hầu hết các bệnh viện công cũng như tư nhân của Việt Nam chưa chấp nhận bảo hiểm y tế của nước ngoài. Tuy nhiên, tại Việt Nam có Bệnh viện Việt – Pháp (tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) chấp nhận bảo hiểm y tế nước ngoài với điều kiện: bệnh nhân phải ở nội trú và có giấy bảo lãnh thanh toán của hãng bảo hiểm nước ngoài nơi người đó đã mua bảo hiểm.

- Việt kiều về Việt Nam có thể khám, chữa bệnh bằng hình thức dịch vụ thông thường (tự chi trả 100%) tại tất cả các bệnh viện công và tư.

- Trường hợp Việt kiều hồi hương về Việt Nam sẽ được hưởng mọi quyền lợi như công dân Việt Nam bình thường khác và có thể mua bảo hiểm y tế của Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam. Ngoài ra, Nhà nước Việt Nam cũng tạo điều kiện cho công dân trong nước được ra nước ngoài khám, chữa bệnh.
Ngày gửi: 14/03/2009 - 15:52
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo