Xin vui lòng hướng dẫn về chế độ BHXH do doanh nghiệp chi trực tiếp vào lương của người lao động trên 60 tuổi.?

Xin vui lòng hướng dẫn về chế độ BHXH do doanh nghiệp chi trực tiếp vào lương của người lao động trên 60 tuổi.
Rất cám ơn.
 |  Xem: 518  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 01/04/2009 - 13:23  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động đã nghỉ hưu, hưởng lương hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội, thì doanh nghiệp không phải tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động tại cơ quan bảo hiểm xã hội, mà chi trả trực tiếp vào lương cho người lao động khoản chi phí 17% thuộc nghĩa vụ của người sử dụng lao động (gồm bảo hiểm xã hội 15%, bảo hiểm y tế 2%)
Ngày gửi: 01/04/2009 - 13:25
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

An phúc trọn đời AIA
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
Quảng cáo