Tôi xin nghỉ việc việc riêng xin nghỉ không lương thời gian 9 tháng và xin tự đóng bảo hiểm có được không?

Tôi đang công tác tại cơ quan A (Đơn vị sự nghiệp công lập; kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước đảm bảo 100%) nay tôi có việc riêng xin nghỉ không lương thời gian 9 tháng và xin tự đóng bảo hiểm có được không? Nhờ các bác chỉ giùm trình tự thủ tục.
 |  Xem: 4.891  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/04/2009 - 09:26  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn hoàn toàn có quyền tham gia BHXH tự nguyện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành. Thủ tục như sau:

Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện

Bản sao giấy khai sinh (có chứng thực).

Phiếu thu tiền mặt
Ngày gửi: 02/04/2009 - 09:27
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

An phúc trọn đời AIA
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo