Vợ sinh con, chồng có được nghỉ chế độ??

Vợ tôi chuẩn bị sinh con lần đầu, do cô ấy rất yếu nên tôi muốn được chia sẻ chăm sóc cho cháu bé. Tôi được biết bảo hiểm xã hội có chính sách cha cũng đựoc nghỉ nuôi con sơ sinh và được hưởng trợ cấp như người phụ nữ. Vì vậy, vui lòng cho hỏi rõ quyền lợi và điều kiện để tôi được hưởng khoản trợ cấp này. Số ngày nghỉ tối đa là bao nhiêu?
 |  Xem: 10.672  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 11/04/2009 - 15:30  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo khoản 3 Điều 31 Luật Bảo hiểm Xã hội quy định: Trường hợp chỉ có cha hoặc mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ bốn tháng tuổi.

Điều 34 Luật Bảo hiểm Xã hội quy định việc trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi như sau:

- Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

- Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết khi sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Như vậy, không có chế độ trợ cấp thai sản nào cho người cha trong trường hợp vợ sinh, trừ trường hợp vợ chết sau khi sinh.
Ngày gửi: 11/04/2009 - 15:31
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

An phúc trọn đời AIA
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo