Cách tính lương làm thêm giờ cả ngày chủ nhật sẽ được tính cụ thế như thế nào ?

Theo hợp đồng lao động ký thì Thời gian làm việc của 1 nhân viên là 44h/ tuần, cụ thể :
- Thứ 2 - thứ 6 : sáng 9h - 12h và Chiều 13h - 16h
- Thứ 7: Sáng 8h -12h tùy nhu cầu công việc
Như vậy nếu nhân viên làm cả ngày chủ nhật thì sẽ tính overtime như thế nào sau khi trừ ra 44h ?
Xin cảm ơn.
 |  Xem: 14.947  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 15/07/2009 - 17:04  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo Điều 61.(bllđ 1994)

1- Người lao động làm thêm giờ được trả lương như sau:

a) Vào ngày thường, được trả lương ít nhất bằng 150% của tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường;

b) Vào ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày lễ, được trả lương ít nhất bằng 200% của tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường.

Nếu làm thêm giờ vào ban đêm thì còn được trả thêm theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Nếu người lao động được nghỉ bù những giờ làm thêm, thì người sử dụng lao động chỉ phải trả phần tiền chênh lệch so với tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường.

2- Người lao động làm việc vào ban đêm quy định tại Điều 70 của Bộ luật này, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% của tiền lương làm việc vào ban ngày.
Ngày gửi: 15/07/2009 - 17:04
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)