Có ai biết mức lương bán hàng của nhân viên siêu thị CORP MART là bao nhiêu ko?

CÓ AI BIẾT MỨC LƯƠNG BÁN HÀNG CỦA NHÂN VIÊN SIÊU THỊ CORP MART LA BAO NHIÊU KO?XIN CẢM ƠN

 |  Xem: 2.372  |  Trả lời: 0
Ngày gửi: 24/05/2010 - 21:34  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (0)

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này.
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Balion LDA
3.050.000 VNĐ
XIUDUN XD2010W
3.300.000 VNĐ
DORS-200
5.120.000 VNĐ
CASIO TKT-200
7.990.000 VNĐ