Có ai biết mức lương bán hàng của nhân viên siêu thị CORP MART là bao nhiêu ko?

CÓ AI BIẾT MỨC LƯƠNG BÁN HÀNG CỦA NHÂN VIÊN SIÊU THỊ CORP MART LA BAO NHIÊU KO?XIN CẢM ƠN

 |  Xem: 2.504  |  Trả lời: 0
Ngày gửi: 24/05/2010 - 21:34  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (0)

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này.
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Balion LDA
3.050.000 ₫
XIUDUN XD2010W
2.700.000 ₫
DORS-200
5.681.818 ₫
CASIO TKT-200
7.990.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)