Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
1 thành viên trả lời
haohao22 Trả lời cuối cùng: 16/05/2014
Thành viên tích cực nhất

Binhminh5723

5 lượt cảm ơn

Khanh.nguyen

4 lượt cảm ơn

Nguyễn Hoàng Quốc

2 lượt cảm ơn

Giang Toàn

1 lượt cảm ơn

Phương Nguyễn

1 lượt cảm ơn

Qui định khi chuyển ngạch lương theo công việc?

bui thi thanh huong 21/07/2010 - 11:08

Khi chuyển từ chức danh công nhân bậc 5/6hệ số lương 3,49 sang lươngchuyên viên thì hưởng hệ số lương là bao nhiêu (áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước).

Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
1616
Trả lời (1)

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

hao

16/05/2014 - 17:17

Theo khoản 1 Điều 43 Luật Cán bộ, công chức thì chuyển ngạch là việc công chức đang giữ ngạch của ngành chuyên môn này được bổ nhiệm sang ngạch của ngành chuyên môn khác có cùng thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ. Trường hợp bạn đang giữ ngạch công chức có trình độ cao đẳng, sau khi tốt nghiệp đại học có nguyện vọng được bổ nhiệm ngạch công chức có trình độ đại học là thuộc trường hợp nâng ngạch, không phải là trường hợp chuyển ngạch.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số24/2010/NĐ-CPngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức thì việc nâng ngạch đối với công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan sử dụng công chức và thông qua kỳ thi nâng ngạch theo quy định.
"Điều 29. Căn cứ, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện nâng ngạch công chức
1. Việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan sử dụng công chức và thông qua kỳ thi nâng ngạch theo quy định.
2. Nguyên tắc cạnh tranh trong kỳ thi nâng ngạch được thực hiện giữa các công chức trong cùng cơ quan quản lý công chức.
3. Công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:
a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;
b) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;
c) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi.
4. Cơ quan quản lý công chức tổng hợp danh sách công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch, có văn bản gửi cơ quan tổ chức thi nâng ngạch theo quy định tại Điều 30 Nghị định này và chịu trách nhiệm về các tiêu chuẩn, điều kiện của công chức dự thi nâng ngạch.
Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, cơ quan quản lý công chức phải gửi hồ sơ đăng ký dự thi của từng công chức để cơ quan tổ chức thi nâng ngạch thẩm định và quản lý."
Căn cứ các quy định trên, nếu bạn có yêu cầu được bổ nhiệm ngạch công chức có trình độ đại học thì bạn phải qua kỳ thi nâng ngạch.
Hàng năm, cơ quan quản lý công chức tổng hợp danh sách công chức có đủ điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch, có văn bản gửi cơ quan tổ chức thi nâng ngạch. Vì vậy, muốn biết chi tiết bạn liên hệ với phòng tổ chức cán bộ của cơ quan.
Thân ái!
Đọc thêm
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm