Người lao động phải đóng bảo hiển bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí

người lao động phải đóng bảo hiển bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí
 |  Xem: 19.137  |  Trả lời: 7
Ngày gửi: 27/09/2008 - 14:23  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (7)

Căn cứ Nghị định số 95/1995/NĐ-CP ngày 26/01/1995 ban hành Điều lệ bảo hiểm xã hội và Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 sửa đổi bổ sung Nghị định 95 chúng tôi trả lời bạn như sau:

Lương hưu hàng tháng được tính trên cơ sở số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức bình quân của tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, cụ thể:

1. Nếu người lao động nghỉ việc có đủ các điều kiện: nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì mức lương hưu hằng tháng được tính như sau: đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tính bằng 45% mức bình quân của tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội tính thêm 3% đối với lao động nữ và 2% đối với lao động nam. Tuy nhiên mức lương hưu hàng tháng tối đa bằng 75% mức bình quân của tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

2. Trường hợp người lao động nghỉ việc đủ 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ nhưng có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm đến dưới 20 năm thì tiền lương hưu hàng tháng bằng 45% mức bình quân của tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội nhưng cứ mỗi năm nghỉ trước thì bị giảm đi 1% mức bình quân của tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Chúng tôi lưu ý bạn mức lương hưu hằng tháng được tính chung cho tất cả các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, không có cách tính lương hưu riêng cho người lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Cảm ơn bạn đã sử dụng Chuyên mục Hỏi-Đáp Pháp luật của chúng tôi!
Ngày gửi: 22/10/2008 - 17:16
7774
Ngày gửi: 02/08/2014 - 16:16
40714071
Ngày gửi: 02/08/2014 - 16:17
2672
Ngày gửi: 02/08/2014 - 16:18
8129
Ngày gửi: 02/08/2014 - 16:18
9066
Ngày gửi: 02/08/2014 - 16:20
9239
Ngày gửi: 02/08/2014 - 16:20
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

LP-I (30kg - 10g)
21.000.000 ₫