Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội phân theo cấp bậc đúng ko ạh?

 |  Xem: 2.112  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 05/12/2008 - 17:01  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy định tại Ðiều 94 Luật BHXH thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc như sau: Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có), tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung. Đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền công, tiền lương tháng đóng BHXH là mức tiền lương, tiền công ghi trong HĐLĐ. Trường hợp mức tiền lương, tiền công quy định tại khoản 1 và 2 Ðiều 94 này cao hơn hai mươi tháng lương tối thiểu chung thì mức tiền lương, tiền công đóng BHXH bằng hai mươi tháng lương tối thiểu chung.
Ngày gửi: 05/12/2008 - 17:02
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)