Làm thêm ban đêm tính lương như thế nào?

 |  Xem: 1.788  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 08/12/2008 - 11:37  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo như bạn trình bày, người lao động làm ca 2 từ 18g30 đến 6g30 sáng hôm sau. Theo quy định Điều 68, 70 BLLĐ thì thời giờ làm việc 8 tiếng bình thường đối với người lao động làm ca 2 được tính từ 18g30 đến 2g30 ngày hôm sau, còn từ 2g30 đến 6g sáng (3,5 tiếng) được tính là giờ làm thêm vào ban đêm.

Căn cứ vào Điều 61, 68, 70 BLLĐ, Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH, của Bộ LĐ-TB&XH thì tiền lương của người lao động làm ca 2 đối với 3,5 giờ làm thêm vào ban đêm được tính như sau:

6.000 đ x 130% x 150% x 3,5 giờ = 40.950đ (nếu làm thêm giờ ban đêm của ngày nghỉ hằng tuần, ngày lễ, ngày nghỉ có lương thì tiền lương được tính là: 6.000đ x 130% x 200% hoặc 300% x 3,5 giờ).

Nếu tính tiền lương của người lao động theo cách 6.000 x (150 + 30)% x 3,5 = 37.800đ thì tiền lương của người lao động bị mất đi 3.150đ, trái với quy định của pháp luật lao động.

Nếu doanh nghiệp tính sai lương cho người lao động thì sẽ bị xử phạt hành chính và bồi thường những thiệt hại cho người lao động đúng theo quy định tại khoản 4, khoản 6 Điều 12 Nghị định số 133/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động. Cụ thể như sau:

“Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong những hành vi vi phạm: không trả lương hoặc trả lương không đúng, không đầy đủ cho người lao động làm việc thêm giờ, làm việc vào ban đêm theo quy định của pháp luật lao động, theo các mức như sau:

a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng, khi vi phạm với từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, khi vi phạm với từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, khi vi phạm với từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng, khi vi phạm với từ 101 người đến 500 người lao động;

đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, khi vi phạm với từ 500 người lao động trở lên.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc bồi hoàn những thiệt hại cho người lao động khi vi phạm các quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này".

Luật sư TRỊNH VĂN HIỆP
Ngày gửi: 08/12/2008 - 11:38
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Máy tính tiền điện tử NB2-FK
Liên hệ gian hàng...