Trợ cấp nghỉ dưỡng sức thai sản được tính sao ?

 |  Xem: 12.018  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 08/12/2008 - 13:29  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy định tại điều 17 Nghị định số 152/2006/NÐ-CP ngày 22-12-2006 hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu quy định tại Ðiều 30 Luật BHXH hoặc sau thời gian hưởng chế độ khi sinh con quy định tại Ðiều 31 Luật BHXH mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần, ngày đi và về nếu nghỉ tại cơ sở tập trung.

Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc ban chấp hành công đoàn lâm thời quyết định, cụ thể như sau: Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ 2 con trở lên; tối đa 7 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật; bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác.

Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe một ngày: bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung, mức hưởng này tính cả tiền đi lại, tiền ăn và ở.

Bên cạnh đó theo quy định tại Ðiều 1 Nghị định 94/2006/NÐ-CP của Chính phủ ngày 7-9-2006 về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, thì mức lương tối thiểu chung áp dụng từ ngày 1-10-2006 là 450.000 đồng/tháng và Nghị định 166/2007/NÐ-CP của Chính phủ ngày 16-11-2007 về việc quy định mức lương tối thiểu chung thì kể từ 1-1-2008, mức lương tối thiểu chung là 540.000 đồng/tháng.

Như vậy nếu sau thời gian hưởng chế độ khi sinh con mà sức khỏe còn yếu thì bạn được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, thời gian nghỉ tối đa là 7 ngày và số ngày nghỉ cụ thể do người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc ban chấp hành công đoàn lâm thời quyết định.
Ngày gửi: 08/12/2008 - 13:30
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Máy tính tiền điện tử NB2-FK
Liên hệ gian hàng...