Chi lương hợp đồng cộng tác viên này chúng tôi có đựoc hạch toán kế toán vào TK 334 hằng tháng không?

Chi lương hợp đồng cộng tác viên này chúng tôi có đựoc hạch toán kế toán vào TK 334 hằng tháng không? hay phải hạch toán vào tài khoản khác? Chi phí lương cộng tác viên này có phải khống chế khi tính thuế TNDN hay không? khoản chi lương cộng tác viên hàng tháng có bắt buộc phải xem là khoản chi bất thường để tính thuế TNCN hay không? nếu có xin cho biết văn bản hướng dẫn về nội dung này.
 |  Xem: 5.416  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 21/01/2009 - 09:42  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Căn cứ Thông tư số 134/2007/TT-BTC của BTC hướng dẫn về thuế TNDN
Căn cứ Thông tư số 81/2004/TT-BTC của BTC hướng dẫn về thuế TNCN

Trường hợp Cty ký hợp đồng thuê công tác viên , khôngf ký hợp đồng lao động, thì tiền chi trả thù lao cho ông tác viên không tính vào chi phí tiền lương mà tính vào chi phí dịch vụ thuê ngoài khi tính thuế TNDN . Nếu từng lần chi trả vuợt quá 500.000 đồng thì phải khấu trừ thuế TNCN 10% .
Ngày gửi: 21/01/2009 - 09:43
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

CASIO TKT-200
7.990.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)