Luật lao động khi người lao động phải chuyển sang làm một công việc khác??

Tôi đã làm cho CTY nước ngoài được 13 năm ,hiện tại tôi đang giữ chức vụ là truyền trưởng.Trong mấy tháng gần đây do ít có đơn đặt hàng nên công ty đã cắt giảm biên chế một số lượng công nhân lớn. Nhưng hiện nay số lượng đơn đặt hàng đã có nhiều nên không đủ người làm do đó người cấp trên của tôi đã cho tôi xuống làm công nhân. Vậy cho tôi hỏi công ty làm như vậy có đúng không? và nếu xuống làm như vậy thì tiền phụ cấp chức vụ của tôi sẽ như thế nào?
Tôi rất cần câu trả lời sớm nhất của các bạn. Cảm ơn bạn nhiều
 |  Xem: 884  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 21/03/2009 - 22:40  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy định của BLLĐ điều 34" khi gặp khó khăn đột xuất hoặc do nhu cầu sản xuất kinh doanh, NSDLĐ được quyền tạm thời điều chuyển NLĐ làm công việc trái nghề nhưng ko được quá 60 ngày trong một năm"
theo như tình huống mà bạn vừa hỏi thì do nhu cầu kinh doanh của công ty mfà cấp trên của bạn điều bạn xuống làm công nhân. việc làm này hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật. tuy nhiên việc điều chuyển này ko được quá 60 ngày trong một năm.
bên cạnh đó theo quy định của khoản 3 điều 34 thì" NLĐ tạm thời làm công viẹc khác theo quy định của khoản 1 điều này thì được trả lươg theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì giữ nguyên mức tiền lươg cũ trong vòng 30 ngày làm việc. tiền lương theo công việc mới ít nhất bằng 70% mức tiềm lươg cũ nhưng ko thấp hơn mức tối thihểu do Nhà Nước quy định"
Ngày gửi: 01/10/2009 - 08:03
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

XIUDUN 2400
3.100.000 ₫