Hóa đơn GTGT được lập thành mấy liên? gồm những liên nào?

1>hóa đơn GTGT được lập thành mấy liên?gồm những liên nào? 2>mục đích của phiếu nhập kho và phiếu xuất kho? 3>chứng từ kế toán lập sai có phương pháp sữa sai ko?nếu có thì dùng phương pháp nào?

 |  Xem: 2.529  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 31/10/2010 - 16:50  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

1, Hóa đơn GTGT được lập thành 3 liên ( liên đỏ để giao cho khách hàng)
2, Không ghi phiếu xuất kho liệu em có nhớ miệng được không ? hạch toán và báo cáo bằng cách nào?

Ngày gửi: 01/11/2010 - 15:12
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.