Hóa đơn GTGT được lập thành mấy liên? gồm những liên nào?

1>hóa đơn GTGT được lập thành mấy liên?gồm những liên nào? 2>mục đích của phiếu nhập kho và phiếu xuất kho? 3>chứng từ kế toán lập sai có phương pháp sữa sai ko?nếu có thì dùng phương pháp nào?

 |  Xem: 2.559  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 31/10/2010 - 16:50  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

1, Hóa đơn GTGT được lập thành 3 liên ( liên đỏ để giao cho khách hàng)
2, Không ghi phiếu xuất kho liệu em có nhớ miệng được không ? hạch toán và báo cáo bằng cách nào?

Ngày gửi: 01/11/2010 - 15:12
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)