Công việc chính của nhân viên kinh doanh là gì? Các cách để tìm kiếm khách hàng cho cty ?

 |  Xem: 37.141  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/03/2011 - 09:28  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Có thể nói 1 cách tổng quát là như thế này:

Công việc chính của NVKD : mang khách hàng và doanh số về cho công ty dù có bằng cách nào .

Cách để tìm khách hàng cho công ty :

1 . Xác định được mục tiêu khách hàng thuộc lĩnh vực hoạt động của công ty .

2. Tìm hiểu thông tin về các khách hàng này (phương tiện thông tin đại chúng,báo chí,mối quan hệ,internet...).

4. Liên lạc với khách hàng,có thể liên lạc gặp mặt trược tiếp hay làm việc qua điện thoại,mail,...tất cả những kênh thông tin có thể liên lạc được ,

5. Lôi kéo khách hàng tiềm năng,tập trung chăm sóc nhóm khách hàng này,lên lịch chăm sóc cụ thê, đây mới chính là những khách hàng mang lại hiệu quả và mang lại lợi nhuận về cho công ty của bạn . Đây mới chính là nguồn lợi nhuận của bạn mang về cho công ty bạn đang công tác .

Ngày gửi: 18/03/2011 - 09:29
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)