Bài tập về thống kê trong kinh doanh - cần gấp.

Mình đang cần làm bài tập vê thồng kê kinh doanh. Các bạn giúp mình nhé. Bạn nào giúp mình xin liên hệ với số điện thoại sau để thỏa thuận về giá cả: 0905983456 gặp anh Huy.

BÀI TẬP NHÓM:
Các nhóm được yêu cầu sẽ tự tìm các số liệu để tiến hành các phân tích thống kê
đơn giản đã được trình bày trong bài giảng.
Một số gợi ý:
- Các anh chị thảo luận trong nhóm để có thể lựa chọn bộ số liệu thích hợp: các
anh chị có thể dùng các số liệu sẵn có tại nơi làm việc, tìm số liệu trên các
websites của tổng cục thống kê, của các bộ ngành, của thị trường chứng
khoán (ví dụ số liệu về giáo dục, về tình hinh kinh doanh của các doanh
nghiệp, về tình hình kinh tế vĩ mô, về dân số, về tài chính…). Bộ số liệu nên
có cả biến định tính và biến định lượng.
- Tiến hành các phân tích thống kê đã được giới thiệu trong bài giảng:
+ Dùng các phương pháp mô tả thống kê: dùng đồ thị cho biến định tính, biến
định lượng, quan hệ giữa các biến.
+ Tính toán các thống kê đặc trưng cho biến định lượng, tính các tỷ lệ (nếu
có), tính các hệ số và bình luận về quan hệ giữa các biến định lượng (nếu có)
+ Tìm các khoảng tin cậy cho trung bình hoặc tỷ lệ (nếu có).
Các anh chị có thể sử dụng bất cứ nguồn số liệu nào. Trình bày mục đích nghiên
cứu, phương pháp lấy số liệu, mô tả các biến và các phân tích. Anh chị hãy cố gắng
tập trung vào việc phân tích, đưa ra các bình luận thích hợp và các đề xuất (về quản
lí, chính sách).
 |  Xem: 1.698  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 26/05/2011 - 10:41  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Anh Huy ơi, cái này dễ mà, giờ chắc là anh đã làm xong rồi, nhưng khi nào có thì alo em nhé.


Mời bạn ghé thăm: Quà tặng Hà Nội
Ngày gửi: 04/10/2011 - 16:53
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)