Hiện nay ở Việt Nam số người dùng điện thoại di động chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Cho tôi hỏi tại thị trường Việt Nam tỉ lệ dân số dùng điện thoại di động là bao nhiêu phần trăm tính đến năm 2008 ?
 |  Xem: 3.425  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 27/11/2008 - 09:01  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo các con số thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), tổng số thuê bao di động tại Việt Nam tính đến tháng 6/2008 là 48.023.785 thuê bao.
Tính phần trăm sử dụng điện thoại di động đến thời điểm đó là 50 %]
Một con số cũng đáng quan tâm đấy chứ!
Ngày gửi: 27/11/2008 - 09:04
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Dịch vụ kế toán
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)