Báo cáo tài chính là gì ?

Cho hỏi báo cáo tài chính là gì ah?
 |  Xem: 11.621  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 27/11/2008 - 15:08  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Báo cáo tài chính là các bản ghi chính thức về tình hình các hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp.

Các báo cáo tài chính cung cấp một cái nhìn tổng thể về điều kiện tài chính của doanh nghiệp trong cả ngắn hạn và dài hạn.
Ngày gửi: 27/11/2008 - 15:09
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Dịch vụ thuế TNCN và BHXH
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)