Nước sản xuất của máy chủ HP Proliant ML 110 G6 là nước nào ?

 |  Xem: 2.364  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 23/11/2010 - 15:02  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Mình không dám chắc, hình như là Singapo

Còn bộ phận không quan trọng thì ờ Trung quốc


Ngày gửi: 26/11/2010 - 11:39
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

HP ProLiant ML110 G6 (578929-005) (Intel Xeon Quad Core X3440 2.53GHz, RAM 2GB, HDD 250GB, 300W)
22.500.000 ₫
HP ProLiant ML110 G6 (578927-005) (Intel Xeon Quad Core X3430 2.4GHz, RAM 2GB, HDD 160GB, 300W)
Liên hệ gian hàng...
HP ProLiant ML110 G6 (506667-001) (Intel Quad Core Xeon X3430 2.4GHz, RAM 2GB, HDD 250GB, 300W)
18.200.000 ₫
HP server Proliant ML110 G3 - 383506-371
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)