Làm cách nào để copy được photo trong Ipad về máy tính?

Anh em cho mình hỏi, mình bị hỏng ổ cứng, toàn bộ ảnh gia đình không khôi phục lại được nữa, chỉ còn trong photo của iPad. Vậy làm cách nào để copy ảnh hoặc xuất lại ảnh từ iPad về máy tính để còn đi rửa hoặc gửi cho bạn bè chẳng hạn?
(Quả này mà vợ biết thì nó giết mình)
 |  Xem: 6.098  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 22/09/2010 - 15:37  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Cắm cap vào máy tính, đừng bật itunes lên thì máy tính sẽ nhận ipad như 1 máy ảnh rồi mở ra copy ảnh trong ipad ra thôi.

Ngày gửi: 22/09/2010 - 15:38

Nếu là ảnh sync từ itunes vào thì không cop được kiểu đấy đâu, tốt nhất là cài iphone browser vào máy tính (hoặc một phần mềm nào tương tự có thể copy file từ ipad ra máy tính cũng đc) sau đó cắm ipad vào, save thư mục /var/mobile/media/photos/thumbs về máy tính là đc. Lưu ý là ipad phải jail break rùi nhé

Ngày gửi: 22/09/2010 - 15:39
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)