Cách chuyển đổi từ 4G/LTE sang 3G trên New iPad để tiết kiệm pin ?

 |  Xem: 848  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 20/03/2012 - 13:52  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Khi ở trong khu vực không được phủ sóng 4G hay khi muốn tiết kiệm pin, ta đơn giản chỉ cần tắt chức năng 4G/LTE trên iPad mới thế hệ thứ 3 và chuyển đổi sang chức năng 3G thay thế tiêu thụ ít năng lượng pin hơn.

Tắt chức năng 4G trên iPad

Vào Settings -> Cellular Data và chuyển Enable LTE từ On sang Off. Ngay sau khi thực hiện xong, biểu tượng LTE ở thanh trạng thái bị thay thế bởi biểu tượng 3G.

TurnOffWifi

Nếu ở trong khu vực có Wi-fi, ta không cần sử dụng 3G hay 4G nữa nên cũng có thể tắt chế độ Cellular Data.

Lưu ý rằng khi tắt chế độ Cellular Data phải đảm bảo về mặt lý thuyết rằng bạn đang sử dụng ít dữ liệu hơn dự kiến.

Ngày gửi: 20/03/2012 - 13:52
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.