Nexus 7 không nhận USB gắn ngoài sau khi up 4.2?

Xin chào các anh chị ! Nexus 7 của em sau khi update lên Android 4.2 thì không thể dùng USB gắn ngoài được nữa, StickMount báo mount thành công nhưng vào thư mục thì empty không thấy file trong USB, trước đây với bản 4.1.2 em dùng bình thường, file ko ở chế độ ẩn và em đã thử với các USB khác cũng không thấy file. Em update qua OTA đã dùng Rootkeeper, máy vẫn còn giữ trạng thái root, Astro Manager dùng bình thường.Xin được các anh chị giúp đỡ.

 |  Xem: 1.535  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 13/12/2012 - 15:07  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

nếu bạn muốn mở phim, thì mở chương trình xem phim trước, xong rồi gắn cáp usb otg vào, thì phần mềm xem phim sẽ nhận được. Stickmount sẽ tự động mount cái usb. phần mềm stickmount còn bị lỗi, rán chờ tác giả sửa.
tôi dùng phần mềm bsplayer để xem phim, thường thì mở nó trước mới gắn usb otg vào.
có es explorer cũng có thể xem files trên thẻ usb.

Ngày gửi: 13/12/2012 - 15:07
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)