Cách in 2 mặt của máy in HP 2015?

Hãy chỉ thật chi tiết cho em nhé, em noob lắm :P cảm ơn các anh chị trước.
 |  Xem: 12.401  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 11/05/2009 - 16:19  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn vào control panel -> chon print -> chon properties -> general -> printing preferences -> effect -> both side
chọn xong rồi OK.
Ngày gửi: 11/05/2009 - 16:20
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)