Lỗi máy in ?

Máy in không in được và nó báo thế này: The port to which the printer connected is not supported
check the port" bạn nào biết lỗi gì và giải quyết như thế nào thì mách nhé?
 |  Xem: 4.864  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 20/08/2009 - 08:56  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn kiểm tra lại cáp kết nối, cắm lại các jac cắm thử, mình nghĩ nguyên nhân nằm ở đây
Mình cũng gặp mấy lần, cắm lại cáp, có khi phải reset lại máy mới in được
Ngày gửi: 20/08/2009 - 08:58
Máy của bạn là HP hay là Canon, nếu là Canon sau khi cài driver rùi vẫn không in được thì bạn thử vào start-printer and fax-máy in vừa cài, click chuột phải vào máy in vừa cài, chọn properties, sau đó vào port, chuyển các cổng xem sao.
Nếu máy in của bạn là HP thì bạn vào printer and fax rùi delete nó đi, sau đó rút cable usb ra, cắm lại, khi cắm lại bạn để ý xem trên màn hình nó hiện ra cái mấy cái chứ, xem nó báo là port nào (ví dụ dot_4). Sau đó tiếp tục cài bình thường và chọn Dot_4 làm cổng thôi.
Ngày gửi: 20/08/2009 - 14:27
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)