Dowload driver máy in HP ?

 |  Xem: 19.420  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 23/11/2009 - 15:18  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DriverDownload.jsp?prodNameId=1137935&taskId=135&cc=us&lang=en&prodSeriesId=1137934&prodTypeId=18972
Ngày gửi: 23/11/2009 - 15:27
Download drivers HP laserjet P2030, P2035, P2035N

http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DriverDownload.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=3662026&taskId=135&prodTypeId=18972&prodSeriesId=3662025&submit.y=0&submit.x=0&lang=en&cc=us
Download drivers HP Color laserjet 2600, 2600N

http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DriverDownload.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=446154&taskId=135&prodTypeId=18972&prodSeriesId=446153&submit.y=0&submit.x=0&lang=en&cc=us
Download drivers HP LaserJet P1006

http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?product=3435684&lc=en&cc=us&dlc=en&submit.y=0&submit.x=0&lang=en&cc=us
Download driver HP Color LaserJet CP1515

http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?product=3422468&lc=en&cc=us&dlc=en&submit.y=0&submit.x=0&lang=en&cc=us
Download driver HP LaserJet 1010


http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DriverDownload.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=306507&taskId=135&prodTypeId=18972&prodSeriesId=306505&submit.y=0&submit.x=0&lang=en&cc=us
Download driver HP LaserJet 1020

http://h20180.www2.hp.com/apps/Lookup?h_lang=en&h_cc=us&cc=us&h_page=hpcom&lang=en&h_client=S-A-R163-1&h_pagetype=s-002&h_query=HP+laserjet+1020&submit.x=0&submit.y=0
Download driver HP LaserJet 1160

http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DriverDownload.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=410620&taskId=135&prodTypeId=18972&prodSeriesId=410618&submit.y=0&submit.x=0&lang=en&cc=us
Download driver HP LaserJet 2014

http://h20180.www2.hp.com/apps/Lookup?h_lang=en&h_cc=us&cc=us&h_page=hpcom&lang=en&h_client=S-A-R163-1&h_pagetype=s-002&h_query=HP+laserjet+2014&submit.x=0&submit.y=0
Download driver HP LaserJet 2015, 2015N, 2015DN

http://h20180.www2.hp.com/apps/Lookup?h_lang=en&h_cc=us&cc=us&h_page=hpcom&lang=en&h_client=S-A-R163-1&h_pagetype=s-002&h_query=HP+laserjet+2015&submit.x=0&submit.y=0
Download driver HP Color LaserJet 5500

http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DriverDownload.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=83877&taskId=135&prodTypeId=18972&prodSeriesId=83875&submit.y=0&submit.x=0&lang=en&cc=us
Ngày gửi: 23/11/2009 - 15:30

Để download driver máy in Hp bạn xem ở đây nha.

còn các driver máy in khác thì bạn xem ở đây 

 

Ngày gửi: 24/04/2012 - 15:39
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

KIP 7000 - Máy in mạng - Hệ thống quét - Photo kỹ thuật số
Liên hệ gian hàng...