Xin mã kiểm tra cuộn giấy lau có quay hay không ?

Nhờ các chuyên gia chỉ giúp cách kiểm tra xem cuộn giấy lau có hoạt động hay không, mình mới dùng nên không biết code để kiểm tra hoạt động của mo tơ giấy lau là bao nhiêu ?

 |  Xem: 487  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 13/11/2010 - 11:13  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Nhấn 03 bật máy
124 start - motor web quay
nhấn 174 để tắt .

Ngày gửi: 13/11/2010 - 11:14
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thẻ lau đầu in và thanh cuốn cho máy K300
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)