Máy Photocopcy Toshiba E650 bị lỗi kẹt giấy khi tháo rồi nhưng máy vẫn báo lỗi phải khỏi động lại mới chạy được là sao?

 |  Xem: 899  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 01/11/2011 - 12:18  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

trước tiên bạn xem kẹt ở chỗ nào đã. và kiểm tra con senso ở chỗ giấy kẹt đó chắc chắn bị bẩn hoặc chết senso do rồi

Ngày gửi: 18/10/2012 - 11:07
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.