Em có soạn thảo một văn bản dài 24 trang giấy khổ A4, nhưng em muốn trình bày như một quyển sách bằng một nửa khổ giấy A4 ?

Em có soạn thảo một văn bản dài 24 trang giấy khổ A4, nhưng em muốn trình bày như một quyển sách bằng một nửa khổ giấy A4 giống các quyển sách bán ở ngoài thị trường, in hai mặt. Tức là giấy A4 gấp đôi lại có đánh số trang (thành 2 xếp, mỗi xếp 6 tờ giấy A4 gấp đôi lại). Xin PC World chỉ cách thực hiện.
 |  Xem: 9.691  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 03/10/2008 - 09:17  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Thông thường, sách khổ A5 được đóng từ cách xếp 4 tờ A4 chứa 16 trang A5 gấp đôi lại. Để tạo được 4 tờ A4 chứa 16 trang A5 này, đầu tiên người ta in ra từng trang A5, montage (ráp) các trang A5 trên các tờ A4 sao cho các tờ A4 chứa các trang A5 theo thứ tự mong muốn. Cuối cùng các tờ A4 mẫu này sẽ được in và đóng đại trà. Để tiết kiệm giấy trong lúc in các trang A5 mẫu, ta có thể dàn các trang A5 trên các tờ giấy A4 trong Winword như sau:

- Chọn khổ giấy A4, hướng ngang (chọn menu File/ Page Setup/ Paper size/ A4 và Landscape).

- Chia trang giấy thành 2 cột, mỗi cột miêu tả 1 trang A5, chọn các thông số miêu tả lề trái, phải, độ rộng từng cột và khoảng cách giữa 2 cột sao cho 2 cột được bố trí đều trên trang A4.

- Nhập, hiệu chỉnh dữ liệu.

- Đánh số trang, bạn phải dùng công thức để miêu tả tự động chỉ số các trang A5 nằm trong tờ A4, thí dụ thông thường là dùng công thức {=2*{page}-1} để miêu tả chỉ số trang A5 lẻ bên trái và {=2*{page}} để miêu tả các trang A5 chẵn nằm bên phải tờ A4.

- In văn bản, cắt đôi toàn bộ tờ A4 để được xấp giấy A5, sắp xếp và bố trí (montage) các trang A5 lại trên các tờ A4 sao cho đúng thứ tự gấp sách.
Ngày gửi: 03/10/2008 - 09:18
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Epson PictureMate Pal PM200
Liên hệ gian hàng...
Canon BCI 3eM
192.000 ₫
Magicard Tempo
36.700.000 ₫