Máy Fax không nhận Fax được

Tôi gởi Fax được nhưng không nhận Fax được. Vui lòng tư vấn giúp tôi để nhận biết máy Fax của tôi bị hư hay máy Fax đầu dây kia bị lỗi
 |  Xem: 12.285  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 19/10/2009 - 11:37  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Máy fax có các chế độ: Tel, Fax Only, Tel & Fax. Để nhận Fax được bạn chọn chế độ Fax Only tự động nhận Fax khi có tín hiệu.
Kiểm tra lại mực máy Fax & giấy Fax có hết hay chưa?Ngày nay rất nhiều nơi sử dụng máy vi tính để nhận và gởi Fax, chính vì vậy một số loại máy Fax cũ không nhận Fax được nếu bên kia gởi Fax bằng máy vi tính.
Cách thử máy Fax có hư ?
- Photocopy, nếu trang photo đẹp có nghĩa là bộ phận scanner máy Fax của bạn đang hoạt động tốt.
- Thử gửi và nhận Fax với một máy Fax khác.
Nếu hai cách thử trên vẫn hoạt động tốt, chắc chắn máy Fax đầu dây bên kia đã bị lỗi

Lưu ý: Để nhận và gởi Fax được thuận lợi bạn phải đảm bảo giấy và mực còn, máy Fax đang ở chế độ Fax Only, cả hai máy Fax phải hoạt động tốt.
Ngày gửi: 19/10/2009 - 11:40
haha
máy fax cua bạn có catride ko.
kiem tra xen còn mực ko
nếu còn ít mực là nó ko cho nhận fax đâu
Ngày gửi: 19/10/2009 - 17:48

Tôi gởi Fax được nhưng không nhận Fax được. Vui lòng tư vấn giúp tôi để nhận biết máy Fax của tôi bị hư hay máy Fax đầu dây kia bị lỗi

Ngày gửi: 27/12/2010 - 16:16
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Film fax PANASONIC
20.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(4 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)