Hỏi về chi phí vận chuyển khi mua hàng ?

Khi người bán chuyển hàng cho người mua thì chi phí vận chuyển thì ai chịu ( người bán hay người mua ) và thường thì chi phí vận chuyển là bao nhiêu ạ?

 |  Xem: 489  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 27/03/2012 - 15:53  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Điều đó thì lại tuỳ theo bạn mua hàng của gian hàng nào. Mỗi gian hàng lại có chính sách khác nhau bạn ạ.

Ngày gửi: 28/03/2012 - 16:54
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)