Cho mình hỏi giá bạc gần đây là bao nhiêu 1 chỉ ?

 |  Xem: 25.894  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 07/11/2010 - 19:32  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Hiện nay 1 chỉ bạc có gia 150.000 VND

Ngày gửi: 11/10/2011 - 11:39
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.