Bình bầu, tổng kết cuối năm!

Các bác ui, sắp đến dịp bình bầu tổng kết cuối năm rùi, ở công ty các bác có lệ đó không? Tui thấy hiện nay nó chỉ mang tính chất báo cáo thành tích để chia chác số tiền (có thể đã tiêu) không biết phải giải trình ra sao. Ở chỗ tui, bình bầu danh hiệu cả năm nói chung là tốt cả (chẳng có ai xấu, mặc dù không phải như vậy), nếu không thì không có tiền danh hiệu. Tui thấy như vậy thì (con người, và cả xã hội) khó lòng mà tiến bộ được. Các bác thấy sao?
Xem kết quả phiếu:
Tính chất của tổng kết, bình bầu danh hiệu cuối năm?
(Bạn có thể chọn nhiều lựa chọn)
0%0
0%0
Tổng cộng: 0 phiếu
* Chú ý: Bạn phải đăng nhập mới được phép bỏ phiếu.
 |  Xem: 667  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 03/12/2009 - 22:06  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Mình nghĩ việc bình bầu này là tốt thôi, nó khuyến khích tinh thần làm việc và phấn đấu của mỗi người. Một năm mới có 1 lần cơ mà.Tuy vậy muốn việc bình bầu này phải có hiệu quả thực sự hì bản thân cá nhân hay tổ chức được bình bầu phải xứng đáng, có đóng góp thực sự. Tiền thưởng là một động lực cần thiết để khuyến khích mà. Và nó sẽ phát huy tác dụng khi được sử dụng một cách đúng nghĩa.
Ngày gửi: 04/12/2009 - 08:49
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)