Trong lúc khó khăn của các nền kinh tế, Ta sẽ làm gì để tồn tại và đứng vững và đi lên?

Trong lúc khó khăn của các nền kinh tế, Ta sẽ làm gì để tồn tại và đứng vững và đi lên?

 |  Xem: 572  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 09/11/2011 - 16:56  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn nào có phương án kinh doanh nào hay chia sẽ nhé. hay cách thức tiếp cận thị trường kinh doanh ấy.

Mình đang loay hoay tìm ra lối đi

Ngày gửi: 09/11/2011 - 17:05
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(7 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)